Konsalting - savjetovanje

U dijelu koji se bavi savjetovanjem, možete zatražiti i dobiti rješenje autopraonice na osnovu vaših potreba ili poslovnog plana. Iz našeg iskustva vodimo vas najkraćim putem od ideje do početka ostvarivanja profita. Izrađujemo konstrukcije za sve vrste auto praonica po dimenzijama i željama investitora. Obezbjeđujemo dugoročnu podršku u smislu prenošenja znanja i iskustva.

Prijedlog lokacija za gradnju i postavljanje auto praonica


Po pitanju lokacija za gradnju i postavljanje auto praonica, najidealnija mjesta su: • postojeći auto-servisi kao dopunska djelatnost, • benzinske pumpe, moteli i hoteli, • na platoima ispred trgovinskih centara (gdje je velika frekvencija kretanja ljudi i vozila), • opštinski (općinski) parking prostori u užim dijelovima grada, • kao i na ostalim prometnim i atraktivnim lokacijama.

Uslovi za dobijanje građevinske dozvole:


• Kopija katastarskog plana zemljišta (obezbjeđuje vlasnik) • Posjedovni list zemljišta (obezbjeđuje vlasnik) • Ako se zemljište renta mora postojati ugovor o zakupnini između investitora i vlasnika navedenog zemljišta • Izvršeno geodetsko mjerenje (geodeti, obaveza investitora) • Idejno rješenje sa skicom i dimenzijama autopraonice (obaveza investitora) • Tehnički podaci o samom stroju (obaveza prodavca stroja)

Obaveze investitora:


1. Građevinsku dozvolu, sve potrebne planove i odobrenja treba osigurati investitor. Pri tome se mora, kod svih pripremnih i tehničkih radnji, pridržavati tehničkih planova i uputa tvrtke EHRLE. 2. Svi zidarski, betonski, kanalizacijski i instalaterski radovi, kao i svi ostali radovi, uključujući betonsku podlogu za pranje, moraju biti izvedeni od strane investitora. Površine za montažu moraju biti slobodne od svake vrste dovodnih i strujnih kablova. 3. Sve usluge arhitekata, statičko ispitivanje čelične konstrukcije i armature te sve potrebne ateste snosi investitor. 4. Slobodan pristup, bezopasan ulaz i izlaz na čvrstom tlu za kamione mora biti osiguran. 5. Tvrtka EHRLE montira opremu, nakon svih, prema pravilima struke, izvedenih radova. 6. Za vrijeme montaže mora biti osigurana besplatna struja i voda. Električna struja mora biti najmanje 230 V (osigurači 16A). 7. Za puštanje u pogon svi dovodi i odvodi moraju biti pripremljeni (dovod vode, odvod prljave vode, struja, plin, ulje, spremnik za zimski ciklus).

Broj mjesta za pranje Priljučak za vodu Priljučak za struju
2 mjesta 1,7 m3 12kW-30A
3 mjesta 2,3 m3 15kW-35A
4 mjesta 3,4 m3 23kW-63A
5 mjesta 4,0 m3 26kW-63A
6 mjesta 5,1 m3 34kW-100A
7 mjesta 5,8 m3 37kW-100A
8 mjesta 6,5 m3 42kW-100A

Pritisak vode: 4-6 bar (najmanji protočni pritisak 3,0 bar). Napon struje: 3 faze 400V / 50Hz. 8. Kod isporuke i montaže potrebno je osigurati jedan viljuškar do najmanje 375cm visine podizanja, ili jedan kran za istovar i pomicanje dijelova opreme. 9. Priključivanje struje, plina, vode, ev. eksternog grijanja mora biti izvedeno od lokalnih ovlaštenih izvođača. 10. Visokotlačna crijeva za postrojenja koja se montiraju u nestandardne strojarnice isporučujemo samo u standardnim dužinama, osim ako se pravovremeno ne naruči drugačije (dodatni trošak). 11. Obavljanje montaže ne smije biti ometano ili prekidano radovima ostalih izvođača. 12. Ako se postrojenje postavlja u jednoj prostoriji ista mora biti dovoljno velika, prozračna i ne smije smrzavati te mora imati odvod. 13. Dovod ulja ili plina do plamenika mora biti ugrađen od lokalnog ovlaštenog instalatera po pravilima struke. 14. Montaža pri niskim temperaturama (smrzavanje) se izvodi uz zagrijavanje strojarnice ili ormara. 15. Pri spajanju na kanalizaciju potrebno je ugraditi separator ulja i masti za otpadne vode. Poštuje se DIN 1999.

Šta anketirani vlasnici vozila misle o samoposluživanju prilikom pranja automobila?Izvor ankete: Forum.hr